Sprawdź nas:

ARCHIWUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O NAS

  1. pl
  2. en

Impulsem do powstania studia była praca nad spektaklem „Witaj w moim domu. Medytacje o kobiecie z wydm” (premiera: 18 września 2016). Podjęte w ramach tej realizacji pytania i wątki, rozwijane w kolejnych latach, zaowocowały zarówno licznymi otwartymi sesjami warsztatowymi, jak i premierą spektaklu „Halo?”(premiera 14 marca 2019). Japońskie słowo „kokyu” w nazwie studia utworzone jest z dwóch znaków kanji. Pierwszy z nich oznacza wołanie, zapraszanie, przywoływanie, drugi – wdech, przywoływanie wdechu.

W aikido kokyu to nazwa grupy technik, którą tłumaczy się jako praktykowanie oddechu. Kokyu to także rodzaj tradycyjnego japońskiego instrumentu strunowego. „Kokyu” to wreszcie nazwa treningu, który został wypracowany przez Przemysława Błaszczaka w ramach prowadzonej w latach 2013–2016 ścieżki treningowej w Studiu Dwóch Ścieżek. Jest to precyzyjna struktura, pozwalająca skoncentrować się na ruchu i oddechu w ich jedności, służąca budowaniu koncentracji oraz wzmocnieniu ciała i przygotowaniu do pracy z głosem.

W Studiu Kokyu prowadzimy działalność edukacyjno-badawczą. Naszej pracy przyświeca idea laboratorium teatralnego, w którym poddajemy badaniu nasze intuicje, dotychczasowe doświadczenia oraz narzędzia. Bardzo istotną kwestią jest dla nas etos zespołu teatralnego, dzielącego się swoimi doświadczeniami, nawzajem edukującego, biorącego na siebie odpowiedzialność. Zespołu, który w perspektywie kilkuletniej, regularnej praktyki stwarza możliwość wypracowania zarówno własnego języka, jak i metodyki pracy. Kluczowymi zagadnieniami dla Studia Kokyu pozostają trening i praktyka. Staramy się je zrozumieć, poruszając się między polem treningu fizycznego aktora a doświadczeniem płynącym z praktyki japońskich sztuk walki, zwłaszcza aikido. Istotna jest także obecność głosu w dynamicznym treningu fizycznym i badanie możliwości wzajemnego wsparcia (ruchu i głosu) w poszukiwaniu organicznej całości.

Wykorzystując wiedzę, nabytą przez wiele lat pracy w Teatrze ZAR i w ramach współpracy z Teatrem Attis i jego twórcą Theodorosem Terzopoulosem, oraz badania nad metodą Kristin Linklater, Przemysław Błaszczak i Joanna Kurzyńska łączą trening fizyczny z wokalnym, wykorzystując różnorodne techniki. Przemysław Błaszczak proponuje trening fizyczny aktora i sztuk walki, techniki oddechowe i głosowe związane z japońskimi sztukami walki, metodę pracy Theodorosa Terzopoulosa, a Joanna Kurzyńska wychodzi od doświadczenia metody Linklater oraz innych technik pracy z głosem i ciałem. Z tych konfrontacji liderzy Studia Kokyu wyciągają praktyczne wnioski i budują własny system pracy z aktorem/performerem jako autonomicznym twórcą.

Twórcy Studia Kokyu biorą aktywny udział w dyskusji na temat kierunków rozwoju i badań nad treningiem aktorskim, uczestnicząc m.in. w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a także prowadząc regularne treningi i kilkudniowe warsztaty. W sezonie 2019/2020 działalność studia ogniskuje się wokół dziesięciomiesięcznego projektu badawczo-edukacyjnego, prowadzonego przez Przemysława Błaszczaka, który skupi się na praktyce aikido oraz treningu fizycznym aktora. Efekty zostaną zaprezentowane na podsumowującym pokazie pracy.